Nowe Władze PFPC MASTERS

???????????????????????????????

W dniu 12.11.2022 w Radomsku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy PFPC Masters.

Na zjezdzie odbyło się podsumowanie kadencji ustepującego Zarządu oraz wybrano władze nowego na kolejną czteroletnią kadencje.

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od Komisji Rewizyjnej.

Obecni na zjeżdzie członkowie federacji bardzo pozytywnie ocenili pracę i osiągnięcia ustępującego Zarządu.

Do nowych władz PFPC Masters wybrani zostali:

Tomasz Wyderka – PREZES

Artur Borecki – v-ce PREZES

Katarzyna Polaczuk – SEKRETARZ

Andrzej Wilk – SKARBNIK

Szczepan Reiss – CZŁONEK ZARZĄDU

Patryk Kamiński – CZŁONEK ZARZĄDU

Dziękujemy bardzo ustępującemu Zarządowi za ogromny i nieoceniony wkład w rozwój federacji.