Zarząd

Poniżej sylwetki członków zarządu:

Prezes – Tomasz Wyderka
+48 500 611 622
Vice Prezes ds. Sportowych – Artur Borecki
+48 507 720 981
Vice Prezes ds. Sędziowskich – Andrzej Wilk
+48 603 924 829
Vice Prezes ds. Marketingu – Szczepan Reiss
+48 608 709 209

Vice Prezes ds. Organizacyjnych – Grzegorz Warchałowski
+48 519 845 500

Sekretarz – Katarzyna Polaczuk
+48 517 743 411
Skarbnik – Patryk Kamiński
+48 502 111 313