Zarząd PFPC Masters

Poniżej sylwetki członków zarządu:

Prezes – Tomasz Wyderka
t.wyderka@polmasters.pl
+48 500 611 622
Vice Prezes – Grzegorz Warchałowski
g.warchalowski@polmasters.pl
+48 519 845 500
Skarbnik – Andrzej Wilk
a.wilk@polmasters.pl
+48 603 924 829
Członek Zarządu – Szczepan Reiss
s.reiss@polmasters.pl
+48 608 709 209
Członek Zarządu / p.o Sekretarza – Patryk Kamiński
p.kaminski@polmasters.pl
+48 502 111 313
Rzecznik Prasowy – Anna Sadowska
a.sadowska@polmasters.pl
+48 600 004 668