Deklaracja członkowska = Licencja

Proszę o dopełnienie obowiązku złożenie ( przez stronę ) nowej deklaracji członkowskiej w nieprzekraczalnym terminie 10.04.2019.

Obowiązek dotyczy wszystkich tj. aktualnych jak i nowych członków !!!

Nowa deklaracja zawiera zapisy RODO (wymóg ustawowy) i jest niezbędna do uzyskania licencji zawodniczej , która będzie podstawowym dokumentem zawodnika.

Komisja sędziowska na jej podstawie będzie weryfikowała i dopuszczała zawodnika do startu w zawodach np. najbliższych MP.

Brak licencji będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach !!!