NIEZBĘDNIK MASTERSIAKA / Opłaty 2024

Drogie Mastersiaki i kandydaci na Mastersiaka !!!

Zasady przystąpienia do PFPC Masters:

1.Wypełnienie deklaracji członkowskiej (e-Deklaracja członkowska – POLMASTERS.PL) – OBOWIĄZKOWO

2.Wpłata wpisowego do PFPC Masters 150 PLN (Nowi członkowie oraz członkowie z minimum roczna przerwą w płatnościach składek członkowskich )- OBOWIĄZKOWO

3.Wpłata składki rocznej członkowskiej za dany rok ( rok 2024 – 150 PLN do końca lutego,a po tym terminie 200 PLN)- OBOWIĄZKOWO

Jeśli zawodnik bedzie chciał startować w zawodach międzynarodowych to musi spełnić wymóg który narzuca Wizerunek ReprezentantaWizerunek reprezentanta – strój – POLMASTERS.PL ) – OBOWIĄZKOWO

Opłaty startowe uiszczamy zawsze na konto organizatora zawodów (nr konta jest umieszczony w każdym komunikacie zawodów).

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na dane zawody i dopiero dokonać wpłaty startowego (prośba o nie czekanie do ostatniej chwili z zapisami).