VII Memoriał J.Jaśniaka Seniora / Puchar Polski Masters

  Proszę zakwalifikować mnie do startu w Pucharze Polski / VII Memoriał im. J.Jaśniaka Seniora w podnoszeniu ciężarów, który odbędzie się w dniach 31.03-1.04 2023 r. w Konstantynowie Łódzkim.

  W związku z udziałem w zawodach składam następujące oświadczenia:

  OŚWIADCZENIE 1.
  Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.
  OŚWIADCZENIE 2.
  W przypadku braku opinii lekarza, że nie stwierdza przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w podnoszeniu ciężarów dla weteranów oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  OŚWIADCZENIE 3.
  W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie będę rościł pretensji do organizatorów zawodów i personelu pomocniczego, w przypadku wystąpienia szkód cielesnych lub materialnych, z przyczyn niezależnych od organizatorów.
  OŚWIADCZENIE 4.
  Jeżeli zajdzie konieczność pokrycia kosztów leczenia, zakupu leków lub transportu, oświadczam, że ureguluję związane z tym zobowiązania.

  OŚWIADCZENIE 5.
  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących rozgrywania zawodów.
  OŚWIADCZENIE 6.
  Oświadczam, że przyjąłem powyższe do wiadomości.
  DANE PERSONALNE ZAWODNIKA (*) - dane wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych oraz organizacyjnych PFPC Masters, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od PFPC Masters, na adres korespondencyjny, adres e-mail lub telefonicznie na zasadach określonych w ustawie z dn.18.07.2002r./Dz.U.2002.144.1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  OŚWIADCZENIE
  Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.

  Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami (z przyczyn niezależnych od organizatorów) nie będę rościć pretensji do organizatorów zawodów i personelu pomocniczego. Ewentualne koszty leczenia, zakupu leków lub transportu, pokryję w 100%.

  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących rozgrywania zawodów.

  Oświadczam, że przyjąłem powyższe informacje do wiadomości.