Zarząd

Poniżej sylwetki członków zarządu:

Prezes – Tomasz Wyderka
+48 500 611 622
V-ce Prezes – Tomasz Miklas
+48 602 466 185
Sekretarz – Artur Borecki
+48 507 720 981
Skarbnik – Andrzej Wilk
+48 603 924 829
Członek Zarządu – Piotr Krukowski
+48 530 722 864