Posiedzenie Zarządu – ME 2021 i nie tylko …

W dniu 23.08.2019 Zarząd PFPC Masters spotkał się w Raszynie z dyrektor Centrum Sportu Panią Katarzyną Klimaszewską.Tematem rozmów była organizacja ME 2021.Spotkanie było bardzo owocne.Udało się Nam ustalić większość spraw i szczegółów związanych z organizacją ww zawodów.

Po spotkaniu Zarząd do późnych godzin popołudniowych zajmował się sprawami federacji dotyczących min przyszłorocznych MP,ME 2021 oraz spraw bieżących i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem federacji.

Na koniec posiedzenia Zarząd podjął 4 uchwały:

1.Środki pozyskane z 1% odpisu od podatku będą do dyspozycji PFPC Masters (wszystkich członków federacji) jako organizacji pożytku publicznego, a nie jak dotąd było środkami dedykowanymi poszczególnym osobom. (Uchwała Zarządu PFPC Masters 1/8/2019)

2. Zwrot kosztów (udokumentowanych) związanych z organizacją zawodów krajowych i międzynarodowych oraz z funkcjonowaniem federacji. (Uchwała Zarządu PFPC Masters 2/8/2019)

3. od 2020 roku zawodnik (zawodniczka) nieprzestrzegający(-ąca) regulaminu dotyczącego „Wizerunku Reprezentanta PFPC Masters” musi liczyć się z możliwością niezatwierdzenia przez Zarząd PFPC Masters jego startu na zawodach rangi międzynarodowej. (Uchwała Zarządu PFPC Masters 3/8/2019)

4.Od roku 2020 zostaje wprowadzona jednorazowa opłata wpisowa do PFPC Masters która wynosić będzie 100 PLN. (Uchwała Zarządu PFPC Masters 4/8/2019)