Projekt nowego statutu PFPC Masters oraz Regulamin wizerunku zawodnika

W dniu 6.04.2019 odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PFPC Masters.Głównym celem zjazdu będzie uchwalenie nowego statu (umieszczony poniżej) oraz wybór członka Komisji Rewizyjnej (w związku z rezygnacją Aliny Pożogi z udziału w Komisji Rewizyjnej).

Ze względu na dużą liczbę uczestników Memoriału J.Jaśniaka Seniora rozpoczęcie obrad zaplanowane jest na godz 9 (przed startem 1 grupy).