Uchwała Zarządu PFPCM nr 3

Zarząd podjął uchwałę nr 3 8/02/2019 na mocy której składka
(roczne) członkowska od 2019 roku będzie wynosiła 100 PLN.
Każdy wpłacający będzie otrzymywał (odnawianą co roku) licencję
zawodnicza która będzie uprawniała Go do startów na zawodach
międzynarodowych.
Podwyżka składki w głównej mierze podyktowana jest jej
urealnieniem oraz potrzebą zakupu sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zawodów(laptop,monitor itp.).
Mamy nadzieję że Nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem
wszystkich członków federacji Polmasters.


Wpłat dokonujemy do 31.03.2019


Nr konta BGŻBNP Paribas: 95 1600 1462 1827 8343 5000 0001