Ostateczna lista zgłoszonych oraz program II Memoriału Janusza Kamińskiego Radomski 2021

Poniżej zamieszczam listę zgłoszonych osób oraz program II Memoriału Janusza Kamińskiego.

Proszę o dokładne zapoznanie się z programem oraz podziałem na grupy.