Roczna składka członkowska

Ważny komunikat !!!

Przypominamy iż niezbędnym warunkiem startów na wszystkich zawodach Masters w danym roku jest opłacenie składki rocznej za ten rok do 28.02.2021 !!!

Wysokość składki bez zmian tj 100 pln.

Zgodnie z uchwałą Zarządu członkowie Federacji którzy ukończyli 75 lat są zwolnieni z opłaty rocznej składki członkowskiej.

Zawodnicy którzy nie opłacili składek rocznych nie będą dopuszczani do startów !!!

Przypominamy również iż Nowi członkowie federacji zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej wpłaty wpisowego w kwocie 100 pln (poza składką roczną)

Najbliższe zawody odbędą się w Konstantynowie Łódzkim i już na tych zawodach będzie egzekwowany ten wymóg czyli zawodnicy bez opłaconych składek nie będą dopuszczeni do startu !!!

Przypominam,że wpłaty dokonujemy na konto federacji ( http://polmasters.pl/?page_id=48 ).

Nie ma możliwości wpłat gotówkowych.

Zarząd PFPC Masters