Wstępny harmonogram zawodów/startów w 2021

Kończy się 2020 ,a niedługo zaczyna 2021.

Umieszczamy wstępny rozkład zawodów/startów w 2021.

Jeśli ktoś ma wiedze o zawodach w innych federacjach to prosimy o info na mail i naniesiemy je na Nasz kalendarz startów.