Najlepszy zawodnik i zawodniczka Masters !!!

W porozumieniu z Panem Zbigniewem Gorlewskim postanowiliśmy aby corocznie na podstawie wyników sportowych z danego roku wybierać Najlepszego zawodnika i zawodniczkę Masters.

Ogłoszenie wyników challenge będzie odbywało się na Mistrzostwach Polski.

Pierwsza edycja za 2019 rok będzie miała miejsce na najbliższych XXX MMP w Piekarach Śląskich.